Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilgrensende fenomener

 • Personlighetsendring

  • En konsekvent, synlig forandring i atferd og preferanser.

  • En endring som alle kan se.

  • Et før og etter.

  • Fremstår alltid nogenlunde som den samme personen og den samme for alle, selv om det vil skje gradvise endringer over en periode på 1-5 år.
 • Fasade

  • Et konsekvent, systematisk og bevisst forsøk på å pynte på segselv som person, virke som en 'bedre' person, skjule svakheter

  • En forsvarsmekanisme som brukes når selvbildet\selvfølelsen ikke er bra samtidig som man har et sterkt oppmerksomhetsbehov

  • Spenner både bakover og fremover i tid, med pynting på fortidens hendelser.
  • Innebærer å ikke ville vise eller innrømme svakheter, feil eller skyld.
  • Kan medføre bevisst manipulering, løgn og tilbakehold av fakta.
  • Personen vil alltid fremstille segselv nogenlunde likt.
 • Kameleonisme

  • Et bevisst, systematisk forsøk på å fremstå som samme type personlighet som de omgivende personligheter.

  • Innebærer et ønske om å bli oppfattet som "one of them" blant bestemte målgrupper.
  • Skyldes mest sannsynlig bevisst og målrettet manipulering, for et mer langsiktig mål.
  • Personen kan fremstille segselv ganske så forskjellig avhengig av lyttere.
 • Framing

  • Et bevisst forsøk på å fremstå som en bestemt personlighet, som ikke eksisterer.

  • Forekommer i enkeltsituasjoner med enkeltpersoner, men kan forekomme ofte.
  • Innebærer nødvendigvis manipulering, ofte løgner og tilbakehold av fakta.
  • Skyldes mest sannsynlig et ønske om å fremstå attraktiv(feks seksuelt, jobbmessig, økonomisk) for en bestemt enkeltperson.
  • Personen har gjerne tendenser til å fremstille segselv på visse måter, men kan fremstille segselv forskjellig med hver person.


Skillnader

 • Ser alle mennesker den samme personen?

  • Ja? 

   • Personlighetsendring

   • Fasade

  • Nei?

   • Kameleonisme

   • Framing

 • Pleier personen å innrømme svakheter, feil og skyld?

  • Ja?

   • Personlighetsendring

   • Kameleonisme

  • Nei?

   • Fasade

   • Framing


Undertemaer:

Mentions:

Indirekte relaterte sider: