Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Beskrivelse av situasjon

 • Det kan hende du tar det som en selvfølgelighet at det viktige, interessante og spennende er verden utenfor teltet; det er der det foregår og det må du selvfølgelig delta i!
  Teltet blir bare et (rotete?) tilfluktsrom som du tyr til når du må sove og komme til hektene igjen for nye tokter utenfor teltet. Da er du ekstravert.
  Ekstraverte personer liker samvær med mange mennesker, søker spenning og stimulering, kan være aktive til det rastløse, er gjerne optimistiske og entusiastiske, de har lett for å le og vise følelser.
 • Grupper som gjennomsnittlig skårer høyt på Ekstraversjon er selgere, politikere og ledere.
 • Extraverts’ emotions are easier to read


 •  


 • E er en del av både Fem-faktor-modellen, Big 5 og Eysencks personlighetsteori
 • Eysenck knytter sin teori til nevrobiologiske parametre.
 • Extraversion is another good predictor of music genre preference and music use.
  Energetic extroverts have been linked to preferences in happy, upbeat and conventional music, as well as energetic and rhythmic music, such as rap, hip hop, soul, electronic, and dance music.[9][11]
  Additionally, extraverts tend to listen to music more and have background music present in their lives more often.[22] 
  Cheerful music with fast tempos, many melodic themes, and vocals are also preferred by extroverts
  .[12][10][21]
  They are more likely than others to listen to music in the background while doing other activities, such as running, being with friends, or studying
  .[29][6][9]
  This group also tends to use music to counter the monotony of everyday tasks, such as ironing.[6]
  In a Turkish study, researchers found that extroverts preferred rock, pop, and rap because these genres facilitated dance and movement
  .

  Another study examined music teachers and music therapists, assuming that people who like and study music would be more extroverted.
  The results showed that music teachers were definitely higher in extraversion than the general public.
  Music therapists were also higher on extraversion than introversion, though they scored significantly lower than the teachers.[32]
  Differences can probably be attributed to teaching being a profession more dependent on extraversion.

 • “Evening people” are slightly more extroverted.
 • "Everybody, I think, has a common sense of what extraversion is - someone who is talkative, outgoing, brash," says DeYoung. "They get more pleasure out of things like social interaction, amusement parks, or really just about anything, and they're also more motivated to seek reward, which is part of why they're more assertive."
  That quest for reward is thought to be a leading factor in extraversion. Earlier studies had found parts of the brain that are active in considering rewards.
  So DeYoung and his colleagues reasoned that those regions should be bigger in people who are more extraverted.
  Indeed, they found that one of those regions, the medial orbitofrontal cortex - it's just above and behind the eyes - was significantly larger in study subjects with a lot of extraversion.
 • ekstroversjon har ca. 40% arvelighet
 • pratsomme, utadvendte, liker å møte nye mennesker og se nye steder, ofte aktive, har en tendens til å kjede seg fort og misliker rutiner
 • Eysenec vil forklare hvorfor noen er ekstroverte/introverte.

  Teorien går ut på at introverte personer er karakterisert av et høyere nivå av aktivitet i hjernes Ascending Reticular Activating System – ARAS, enn ekstroverte har. ARAS er en struktur i hjernestammen som en tror kontrollerer aktiveringsnivåer. I følge denne teorien har introverte personer et høyere hvilenivå for aktivering i cortex fordi ARAS systemet er slipper til for mye stimuli. Introverte personer søker rolige omgivelser med lite stimuli fordi de har behov for å holde det allerede høye nivået av aktivering under kontroll. Ekstroverte personer oppsøker situasjoner der det skjer noe fordi de har behov for å øke sitt nivå av aktivering

  Hvis introverte personer har en høyere grunnivå for aktivering enn ekstroverte, så vil det si at introverte er over sitt optimale nivå av aktivering oftere enn ekstroverte .

  I følge denne teorien fører den generelle overaktiverte tilstanden til introverte personer til at de er mer tilbakeholdne og hemmet.

  De kvalitetene som vanligvis karakteriserer introverte personer og ekstroverte personer kan forstås som et forsøk på å regulere aktivering i form av å dempe den eller øke den for å opprettholde et optimalt nivå av aktivering.

  Blant annet Geen(1984) fant i ett av sine studier resultater som støtter dette. Han fant ut at ekstroverte foretrekker mer intens stimuli enn de introverte gjør. Det ekstroverte finner akkurat passe er for introverte overstimulerende og fører til at de utfører oppgaver dårligere. Og motsatt, det introverte føler at er riktig nivå av stimuli vil for ekstroverte føre til lavere nivå av aktivering og dårligere oppgaveutførelse.

  Det ser ut som om forholdet mellom Grays begrep og Eysencks begrep er direkte, ved at BAS tilsvarer eller er likeverdig med ekstraversjon og at BIS tilsvarer eller er likeverdig med nevrotisisme. Mange forskere anser BIS og BAS begrepene som like nevrotisisme og ekstroversjon i og med at de begge refererer til disposisjonelle tendenser til henholdsvis å unngå straff og til å tilnærme seg belønning. Det vil si at ekstroverte trekkes mot muligheter for stimuli og belønning, BAS, mens introverte personer søker begrenset mengde stimuli og trekkes mot straff og begrensninger.

 • Extraversion reduseres gradvis utover i livet hos alle mennesker
 • Ekstroverter er mye mer positive og flinke til å søke de gode sidene i livet. De leter etter gode sider, finner dem, og fryder seg over dem. De gjør segselv indirekte lykkelige.
 • lett å få en ekstrovert person i godt humør.
 • "Further research reveals that extroverted, sociable people are slightly more likely to lie"
 • tilbøyelighet til å søke ytre spenning, sosial deltakelse og markere seg selv i handling.
 • Det er funnet sammenhenger mellom E og problemløsning, subjektivt velvære, positiv affekt og sosial kompetanse.
 • Funn fra nevrobiologien viser en mulig sammenheng mellom E og impulsivitet, sensation seeking og målrettet atferd (Behavioral Approach System, BAS) via dopaminaktivitet i det limbiske system.
 • statistics also show that shy people tend to have more trouble than extroverts advancing on the job, even when they do succeed in getting one
 • A University of Texas study found that those who define themselves as dog people are more extroverted


 • Aktivitet
 • Bakgrunnsmusikk
 • Belønningsmotivert
 • Bevegelse
 • B-menneske
 • Dance
 • Dans
 • Dominerende
 • Electronica
 • Energisk musikk
 • Entusiastisk
 • Expressive
 • Fremgang
 • Glad musikk
 • Godt humør
 • Hiphop
 • Hyggelig
 • Impulsivitet
 • Karriere
 • Liv
 • Lykke
 • Melodi
 • Muligheter
 • Oppmerksomhet
 • Optimist
 • Overbevisende tempo
 • Politikk
 • Positive følelser
 • Pratsom
 • Rap
 • Raskt tempo
 • Rastløs
 • Rock
 • Samvær
 • Selvmarkering
 • Sosiobilitet
 • Soul
 • Spenning
 • Stimulering
 • Utfordring
 • Utforskning
 • Variasjon
 • Varme
 • Vennlig

 

 

 • Extraversion was positively correlated with the preference for receiving oral sex (r(469) = .10, p < .05
 • Extraversion was positively correlated with the preference for masturbation with a partner (r(109) = .23, p < .05)
 • Extraversion was positively correlated to the preference for performing oral sex (r(364) = .13, p < .05), receiving oral sex (r(361) = .14, p < .01), and vaginal sex (r(364) = .18, p < .01).
 • Extraversion positively correlated with interest in short-term mating, unrestricted sociosexuality, having engaged in short-term mate poaching attempts, having succumbed to short-term poaching attempts of others, and lacking relationship exclusivity
 • Among Western European men, higher extraversion was associated significantly with higher sociosexuality and more frequent short-term mate poaching attempts. 
 • Among Western European women, higher extraversion was associated significantly with higher sociosexuality, more frequent short-term mate poaching attempts, and lower relationship exclusivity.
 • Extraversion was universally associated with interest in short-term mating, unrestricted sociosexuality, having engaged in short-term mate poaching attempts, having succumbed to short-term poaching attempts, and lacking relationship exclusivity.
 • Extraversion, for example, has been linked to higher libido (Eysenck, 1976), which might help explain why extraverts engage in more mating overall.
 • Extraversion was associated with short-term mating among men and women. 
 • extraversion did not generally relate to sexual-preferences. 
 • extraversion was positively related to sexual satisfaction
 • For men, extraversion was positively related to positive affect and sexual satisfaction and was negatively related to negative affect, whereasfor women, extraversion was related only (and positively) to positive affect. 
 • Pietromonaco (1997) found that higher scores on extraversion were associated with interactions characterized by high intimacy and low conflict.
 • Extraversion was correlated with only one of the Sexy Seven, sexual attractiveness (adorable, sultry)

Korrelasjoner

Facebook

 • .40 med antall venner på Facebook
 • .30 med å kommentere på andre personers side å Facebook
 • .29 med å se på sin egen side på Facebook
 • .28 med å sjekke ut sider på Facebook
 • .27 med å se på andre personers sider på Facebook
 • .26 å bytte ut sitt eget profilbilde på Facebook
 • .26 å poste bilder av andre uten segselv, på Facebook
 • .25 å poste bilder av segselv sammen andre, på Facebook
 • .23 med troløshet
 • .16 med casual sex/ONS
 • .15 med sjekking

Extroversjon og kommunikasjon

Interactions

Alone -.27**
Talking .30**
% Dyadic conversations -.07
% Group conversations 0,12
% Phone conversations -.01
% Self-talk -.23*
% Same-sex group conversations 0,01
% Opposite-sex dyadic conversations 0,09
% Mixed-sex conversations 0,11

Locations

In restaurant/bar/coffee shop     .14

Activities

Socializing0,16 

Mood

Laughing0,07 
Arguing0,17 

Language use

Sampled raw word count.29** 
Words of more than 6 letters-.20* 
Swear words-.08 
Positive emotion words0,05 
Negative emotion words0,03 
Insight words-.06 
Past tense verbs-.10 
Present tense verbs0.17 
Inclusive words                                               -.04  

Depresjon og angst

NEO PI-R trekk-M--SD--BDI--BAI-
E1: Varme4611.4-.22*-.07
E2: Sosiabilitet4411.3-.26**-.15
E3: Selvmarkering429.9-.09-.04
E4: Aktivitet4710.1-.08-.02
E5: Spenningssøking429.6-.10-.14
E6: Positive Følelser4011.0-.24**-.23**
E: Ekstroversjon4110.7-.24**-.16

Table 3. Correlations among predictor variables across the sexes                                            

 Extroversion
1. Life History.25**
2. Sociosexuality0,03
4. Neuroticism-.19**
5. Agreeableness.14**
6. Conscientiousness.12**
7. Openness.13**
8. Mating Intelligence.37**

Table 5. Correlations between predictor and sexual-preference variables among males         

  
 Self- Mast.         Mast. with partnerPerform oral sex         Receive oral sexVaginal sexAnal sexVariety of Acts  
Extraversion-.04.09.09.1.08.05.09  

Undertemaer:

Relatert

Relaterte sider:

Generic template 02.04.2014

Klær, smykker, mote og accessories