Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Beskrivelse av situasjon

 • Hvor føler du at du best kan operere? Er det slik at når du har slått opp teltet, har du definert en hjemmebane: det er det du behersker, har kontroll over og trives i.
  Ut av teltet går du bare når det er nødvendig, for å skaffe mat, hente noe du kan pynte og ordne med i teltet osv.
  Hvis du gjør det slik er du introvert; du opplever det som en selvfølgelighet at det er hjemmebanen, dvs. det som er innenfor huden din, som er viktigst for deg. 
 • De introverte (lav på E) er ikke nødvendigvis skye og engstelige, men de trives godt i eget selskap eller sammen med utvalgte venner.
  De er ikke nødvendigvis pessimistiske eller ulykkelige. Men de har ikke så sprudlende følelser som ekstraverte og er ikke så opptatt ev å dele følelser med et stort antall andre.
 • Mer introverte grupper er forskere, forfattere og kunstnere.
 • Detecting emotion: Studies have shown that we can usually decode these things pretty easily. Extraverts’ emotions are easier to read; introverts are better at reading them.
 • Introverter har mindre dopamin enn extroverter.
 • Hans J. Eysneck (1916) har kausale forklaringer på adferd, og er tydeligere knyttet mot adferd siden han knytter trekk sterkt opp mot biologiske faktorer han mener er medfødte. Han beskriver personlighet gjennom tre dimensjoner som kobles direkte mot aktivitet i hjernen; ekstraversjon, nevrotisme og psykotisme. Hans utgangspunkt er at det finnes et optimalt nivå for aktivitet. Overaktive hjerner søker å redusere aktivitet, dette reflekteres i introvert adferd og omvendt.
 • Ofte morgenfugler
 • Slightly mer ærlige
 • E1: Varme (Warmth). De som skårer lavt er ikke fiendtlige, men de er mer forbeholdne og reserverte i møte med andre mennesker.
 • E2: Sosiabilitet (Gregariousness). De som skårer lavt søker ikke sterk sosial stimulering, de trives best uten mye sosial ståhei. 
 • E3: Selvmarkering (Assertiveness). De som skårer lavt foretrekker å være mer anonyme, holde seg i bakgrunnen og overlate snakkingen til andre.
  Lav selvmarkering blir omtrent det samme som sosial fobi; man er redd for mennesker generelt, redd for å dumme seg ut, setter ikke grenser og sier ikke meningene sine.

 • E4: Aktivitet (Activity). De som skårer lavt er ikke nødvendigvis late, men de holder et mer avslappet tempo til daglig og på langs i livet. 
 • E5: Spenningssøking (Excitement Seeking). De som skårer lavt har lite behov for spenning og kan trives der hvor de spenningssøkende kjeder seg.
 • E6: Positive følelser (Positive Emotions). Denne fasetten dreier seg om tilbøyelighet til å sprudle av lykke og glede.
  De som skårer lavt er ikke nødvendigvis ulykkelige; de er flatere og mindre sprudlende i sitt følelsesliv
 • Introverter har langt høyere risiko for å utvikle angst og depresjon.

  NEO PI-R trekk-M--SD--BDI--BAI-
  E1: Varme4611.4-.22*-.07
  E2: Sosiabilitet4411.3-.26**-.15
  E3: Selvmarkering429.9-.09-.04
  E4: Aktivitet4710.1-.08-.02
  E5: Spenningssøking429.6-.10-.14
  E6: Positive Følelser4011.0-.24**-.23**
  E: Ekstroversjon4110.7-.24**-.16

 • A-menneske
 • Ambivalent
 • Angst
 • Avslappet
 • Depresjon
 • Engstelig
 • Forfatter
 • Forsiktig
 • Forsker
 • Følelsesavflatet
 • Grå mus
 • Hjemme
 • Kunstner
 • Lavmælt
 • Reservert
 • Rolig
 • Sikkerhetsbehov
 • Sjenanse
 • Sosial fobi
 • Stille
 • Tillitsverdig
 • Tradisjonell

 • Kan oppfattes som sjenert, grå og kjedelig.

Korrelasjon

MAPI scale (issues score)Light musicEclectic musicHeavy musicDifference
Introversive38.9 (23.9)39.6 (21.2)35.9 (20.6)0.57

Undertemaer:

Relatert

Relaterte sider:

Generic template 02.04.2014

Klær, smykker, mote og accessories